הגבלת חשבון בבנק – למה הגבילו אותי?

אם במהלך שנה, 10 המחאות או יותר, חזרו לבנק כיוון שלא יכלו להיפרע, הבנק יגדיר אתכם כלקוחות מוגבלים ואת חשבונות כחשבון מוגבל. מה זה אומר בפועל? שלא תוכלו להשתמש בשיקים יותר, זאת לאחר שעשרה שיקים שלכם לא כובדו עקב בעיית כיסוי, שיקים שחוזרים יכולים לסבך אתכם עם הבנק וכמובן שיש להימנע ממצב שכזה.

הכרזה על חשבון בנק כעל חשבון מוגבל נעשית על ידי בנק במידה והוא מקבל הוראה לבצע את הפעולה מלשכת ההוצאה לפועל, וזאת במסגרת הטלה של הגבלות על חייב, או במקרים בהם במשך שנים עשר חודשים נמשכו על אותו חשבון הבנק לפחות עשרה שיקים שחזרו ללא כיסוי.

חשוב להבין כי הגבלת חשבון בבנק לאומי או הגבלת חשבון בבנק הפועלים, משמעם אותו הדבר. כל המידע וההגבלה שנעשית בבנק אחד מועברים בין כל הבנקים.

המשבר הכלכלי שפקד את העולם בעקבות נגיף הקורונה, וההגבלות השונות על המשק ועל פעילות המסחרית עליהן החליטה הממשלה, גרמו לפגיעה קשה באנשים רבים, שירים ועצמאיים כאחד. בעוד ההכנסות של אזרחי ישראל נפגעו משמעותית, ההתחייבויות הפיננסיות שלהם, לחברות אשראי, לבנקים, לבעלי דירות, לספקים שונים ולהרבה מאוד גורמים נוספים, נותרו בעינן, ופשוט המשיכו להצטבר ולגדול.  עקב זאת, אנשים רבים שהיו להם הלוואות עומדות עוד בתקופה שקדמה למשבר הקורונה, מצאו את עצמם במצב שבו אין להם אפשרות להכניס כספים על מנת לפרוע את חובותיהם ולעמוד בהתחייבויות הכלכליות שיש להם.

המצב הנתון המצער הזה, גרר פתיחה של תיקים ברשות המסים והגבייה והליכי הוצאה לפועל כנגד חייבים על חובות שלא שולמו בזמן והצטברו. כמו כן, לא מעט אנשים פרטיים וגם בעלי עסקים עברו להיות מסומנים בבנקים כלקוחות מוגבלים.

לפי סעיף 2 לחוק צ'קים ללא כיסוי, חשבון בנק יהפוך לחשבון מוגבל ובעלי החשבון יוכרז כלקוח מוגבל למשך שנה אם חזרו לו במהלך 12 חודשים, לפחות 10 שיקים שנמשכו על חשבון הבנק שלו, וזאת בכפוף לכך שחלפו לפחות  15 יום בין סירוב הפירעון הראשון לסירוב הפירעון האחרון.הגבלת חשבון בנק

ההשלכה העיקרית של הגבלת חשבון בנק היא האיסור למשוך ממנו שיקים, משמע הבנק לא יכבד שיקים שנמשכו על החשבון המדובר במהלך התקופה של ההגבלה.

חשוב לציין כי לדוגמה, במידה ולבעלי חשבונות מוגבלים בבנק מזרחי לצורך העניין, יש חשבון נוסף באותו בנק או חשבון בבנק דיסקונט נגיד, על החשבונות האחרים אין כל הגבלה, והלקוח יכול להמשיך למשוך מהם שיקים.

עם זאת יש להבהיר, כי בעל חשבון מוגבל יכול גם לפתוח חשבון בנק חדש שלא נמשכים עליו שיקים, וזאת בכפוף לכך שלא קיימת שום מניעה או הגבלה אחרת לפתיחת חשבון.

יתרה על כן, לקוח מוגבל יכול להמשיך להפעיל ולנהל את החשבון המוגבל במזומן, להפקיד כספים ולבצע כל פעולה שלא כרוכה במשיכת שיקים מהחשבון, ו/או בחיוב אשראי.

מהי המשמעות של חשבונות בנק מוגבלים בנסיבות מיוחדות הנחשבות כמחמירות?

בסעיף 3ג לחוק שיקים ללא כיסוי ישנה הגדרה ברורה למקרים בהם ניתן להחיל על לקוח הגבלה בחשבון בנסיבות חריגות ומיוחדות. ולהגדירו כלקוח מוגבל בבנק ישראל.

סעיף זה קובע כי לקוח מוגבל תחת נסיבות מחמירות הנו לקוח אשר חשבונו הפך לחשבון מוגבל, ובמהלך תקופת ההגבלה חשבון נוסף שלו גם הפך לחשבון מוגבל. אפשרות נוספת להכרזה על לקוח כלקוח מוגבל בנסיבות מחמירות,  היא במידה והוא הוכרז כבר בעבר כלקוח מוגבל בעבר ועתה, הופך ללקוח מוגבל פעם נוספת במהלך פרק זמן של שלוש שנים ממועד סיום/ביטול ההגבלה הראשונה שחלה עליו, וזאת כאשר מדובר באותו חשבון שהיה מוגבל או כל חשבון אחר תחת שמו. המשמעות הבעייתית ביותר של הגבלה בנסיבות מחמירות, היא שכל חשבונות הבנק אליהם משויכים שיקים, שנמצאים תחת שמו של הלקוח המוגבל, יוגבלו כולם. דבר נוסף הוא שיוגבלו גם חשבונות בהם הלקוח שותף עם אנשים אחרים, וחשבונות בהם הוא מוגדר כמיופה כוח.

בפועל, על לקוח שהוכרז כלקוח מוגבל תחת נסיבות מחמירות, אסור להוציא שיק מאף חשבון.

יתרה על כן, על לקוח שהוכרז כלקוח מוגבל בנסיבות מחמירות, חל איסור לפתוח חשבון בנק חדש המתנהל במטבע שקלי  ואשר נמשכים ממנו שיקים, וזה תקף בכל בנק.

כמו כן, יחול איסור על הלקוח, להתמנות כמורשה חתימה או כמיופה כוח בחשבון בנק חדש שנמשכים בו שיקים. חשוב להדגיש כי לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות עדיין יהיה רשאי לפתוח חשבון בנק רגיל,  שלא נמשכים ממנו שיקים, וזאת בתנאי שלא קיימת כל מניעה אחרת לפתיחת חשבון.

אם הבנק מסרב לפתוח לאדם לפתוח חשבון ללא שיקים בשל היותו לקוח מוגבל, אין הדבר נחשב כסירוב סביר ומקובל.

ההגבלה במקרה לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות תקפה לשנתיים.

במקרה בו בעל חשבון נחשב מוגבל בנסיבות מחמירות, ההגבלה אשר חלה, תקפה גם על חשבונות בהם הוא מוגדר מיופה כוח. לפיכך, אי אפשר יהיה למשוך שיקים באותו חשבון בו הלקוח המוגבל רשום כמיופה כוח. בעל חשבון שהוגבל בעקבות הגבלה של מיופה כוח בחשבונו, יהיה רשאי לפנות לבנק ולהודיע כי הוא מבטל את ייפוי הכוח של אותו אדם, ומכאן שתתבטל גם הגבלת החשבון האמור.

הגבלה רגילה בבנק לחייב שהוגבל ע"י המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות

ישנן הגבלות שחלות על לקוחות הבנקים במסגרת הליכי גביית חובות מצד גופים, תאגידים וכמובן לרשויות הממשלתיות. לדוגמה:

  • חייב שנרשם כמוגבל על ידי רשם ההוצאה לפועל, זאת במסגרת הליכי גביית חובות בתיקו.
  • חייב שנרשם כמוגבל על ידי בית משפט במסגרת הליך פשיטת רגל.
  • סרבני גט שנרשמו כמוגבלים לאחר פסיקה של בית הדין הרבני.

במקרים בהם אדם מוכרז כמוגבל חריג/מיוחד, התקופה בה ההגבלה תקפה עליו יכולה להימשך משנה ועד חמש שנים, ופרק הזמן ייקבע על ידי הרשות שקיבלה את ההחלטה להטיל את ההגבלה. חוץ מהשוני בקשר לזמן ההגבלה, דינו של בעל חשבון מוגבל יהיה כדין לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות מבחינת כל מה שנוגע להגבלות הפעילות שיחולו עליו ועל חשבונו.

מאמרים נוספים

תפריט נגישות

Call Now Button