הגבלת שיקים – מה זה אומר?

הגבלת שיקים משמעה שלא תוכלו להשתמש בשיקים בחשבונכם. אם חילקתם שיקים לתשלומים שונים אצל גורמים שונים, השיקים הללו  הופכים להיות לא תקפים כאשר חשבונכם מוכרז כמוגבל ואתם מוכרזים כלקוחות מוגבלים. כמו כן, כמובן שלא תוכלו לשלם יותר בשיקים. לפעמים גם האשראי נפגע כאשר מוטלת הגבלת שיקים על החשבון, ובעלי החשבון נאלצים לעבור להתנהל במזומן למשך שנה – פרק הזמן בו תקפה ההגבלה.

איך בכלל מגיעים למצב של חשבון מוגבל והגבלת שיקים? במידה ובמהלך שנים עשר חודשים רצופים, חזרו לכם בחשבון 10 שיקים או יותר, ולא יכלו להיפרע עקב בעיית כיסוי, הבנק יעביר אתכם לסטטוס של לקוחות מוגבלים ואת חשבונכם יגדיר כחשבון מוגבל.

כאמור, הדבר אומר שבפועל לא  תוכלו להשתמש בשיקים לצורך תשלום, מצב כזה הוא בגדר תסבוכת עם הבנק, שיש לה גם השלכות קדימה לעתיד, במידה והבעיה חוזרת על עצמה. יש לנסות ולהימנע ממצב של שיקים שאינם מכובדים ככל הניתן על מנת שלא תהפכו להיות לקוחות מוגבלים בבנק וחשבונכם לא יוגדר כחשבון מוגבל.

אנשים רבים נקלעים לחובות, ומפגרים בתשלומים לנושים שונים בעקבות התנהלות כלכלית לא נכונה. כאשר ההוצאות עולות על ההכנסות ומצב זה נמשך ונגרר לאורך זמן, הרי שבלתי נמנע שהגירעון בחשבון ילך ויגדל, ולצדו החובות לגורמים שונים בחוץ שמחכים לתשלומים שלהם. בימינו קל מאוד לפזר שיקים. במקום כסף מזומן או תשלום מחייב באשראי, שיק או המחאה, היא פיסת נייר המחייבת תשלום בעת הפקדה לפי תאריך.

במידה והשיק מופקד אך לא נפרע כי בחשבון של האדם שרשם את השיק אין כיסוי לסכום, השיק לא יכובד על ידי הבנק ויחזור. התשלום לא יתבצע והבנק כבר ישים לב לעניין. לאחר חמש מקרים בהם חוזרים שיקים שהבנק לא יכול לכבד, הבנק ישלח הודעה ללקוח ובה הוא מתריע בפני החמרת המצב עד לכדי הפיכת החשבון למוגבל באם וכאשר יחזרו 5 שיקים נוספים שלא יהיה להם כיסוי (בתנאי שחלפו 15 יום בין השיק הראשון שקיבל סירוב לאחרון).הגבלת שקים

ברגע שמצטברים במהלך שנה 10 שיקים שלא כובדו, תוטל עליכם ועל חשבונות ההגבלה האמורה והיא תהיה תקפה למשך שנה לפחות.

המשמעות של חשבונות בנק מוגבלים היא אי היכולת למשוך מהם שיקים, מה שאומר פשוט שהבנק לא יכבד שיקים שנמשכו מאותו חשבון לאורך תקופת ההגבלה.

אף על פי כן יש להדגיש, כי לקוח שיש לו חשבון מוגבל יוכל לפתוח חשבון בנק חדש בבנק אחר, בתנאי שלא יימשכו עליו שיקים, וכן בתנאי שאין כל מניעה נוספת לפתיחת חשבון חדש.

החשבון המוגבל יכול להתנהל במזומן, ניתן להפקיד בו כספים ולמשוך ממנו כספים אל לא להשתמש בשיקים, ולעיתים יש מצבים בהם ההגבלה חלה גם על השימוש באשראי.

חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות

סעיף 3ג לחוק שיקים ללא כיסוי קובע מה הם המצבים בהם אפשר להטיל הגבלה על חשבון בנק של לקוח, גם תחת נסיבות חריגות ומיוחדות. ולפיכך להפוך אותו ללקוח מוגבל בבנק על כל המשתמע מכך.

לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות הוא לקוח שבמהלך פרק הזמן בו חלה הגבלה על חשבון אחד שלו, חשבון אחר שלו הפך למוגבל גם הוא – אז לקוח כזה מוכרז כלקוח מוגבל בנסיבות מחמירות.

גם אם יש לקוח שהוכרז בעבר כלקוח מוגבל בעבר ועתה הופך שוב ללקוח מוגבל, וזאת במהלך תקופת זמן של שלוש שנים מרגע סיום ההגבלה הראשונה שהייתה על חשבונו, ובין אם מדובר באותו חשבון שהוטלה עליו הגבלה בעבר או חשבון אחר אשר בבעלותו.

במצב כזה של הגבלה בנסיבות מחמירות, כל חשבונות הבנק המשויכים לאותו לקוח ויש להם שיקים, יוגבלו בבת אחת. נוסף על כך, יוגבלו גם חשבונות בנק  אשר בהם  הלקוח שותף עם לקוחות אחרים, וכן חשבונות בהם הלקוח המוגבל רשום כמיופה כוח.

למעשה, על לקוח מוגבל תחת נסיבות מחמירות, אסור לרשום שיק משום חשבון בנק.

כמו כן, לקוח בנק שהוא לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות, לא יוכל לפתוח חשבון בנק חדש שיתנהל במטבע שקלי  ויש בו שיקים. כלל זה תקף בכל הבנקים.

לקוח מוגבל בנסיות מחמירות לא יוכל להירשם כמיופה כוח או כמורשה חתימה בשום חשבון אחר ממנו נמשכים שיקים. יש להדגיש כי לקוח כזה עדיין יהיה רשאי לפתוח חשבון בנק רגיל, ולנהל אותו במזומן כל עוד לא נמשכים ממנו שיקים, זאת כמובן בתנאי שאין עליו כל מניעה אחרת לפתיחת חשבון בנק. הגבלת לקוח בנסיבות מחמירות תהיה תקפה למשך שנתיים.

במקרה בו בעל חשבון נחשב מוגבל בנסיבות מחמירות, ההגבלה אשר חלה, תקפה גם על חשבונות בהם הוא מוגדר מיופה כוח. לפיכך, אי אפשר יהיה למשוך שיקים באותו חשבון בו הלקוח המוגבל רשום כמיופה כוח. בעל חשבון שהוגבל בעקבות הגבלה של מיופה כוח בחשבונו, יהיה רשאי לפנות לבנק ולהודיע כי הוא מבטל את ייפוי הכוח של אותו אדם, ומכאן שתתבטל גם הגבלת החשבון האמור.

הגבלה רגילה בבנק

באופן כללי, ברגע שחשבונכם מנוהל בדרך כלל בצורה תקינה, אך עקב בעיות נוצר מצב שיש לכם שיקים המשויכים לחשבון מסוים, אך החשבון נמצא בגירעון, ואין כיסוי לתשלומים אליהם התחייבתם בשיקים, הדבר יכול להוביל למצב שהבנק מסמן אתכם כבעייתיים ובוחר להטיל על הלקוח סנקציה על מנת ליישר את התנהלותו.

בסך הכל כמובן שחשבון מוגבל בפעילותו זו הגבלה מאוד לא נוחה שמפריעה להתנהלות הלקוח ברמה הפיננסית. ישנם מקרים בהם ההגבלה לא חלה על שיקים בלבד אלא גם על אשראי, ואז המצב בעייתי אף יותר עבור הלקוח.

מרבית החשבונות המוגבלים נאלצים להתנהל בכסף מזומן, ועדיין לשמור על מצב חשבון מאוזן להמשך פירעון תשלומים שנעשו וצריכים לרדת מאותו החשבון. כלומר גם אם חשבונכם הפך למוגבל והוכרזתם כלקוחות מוגבלים, עדיין חיובי האשראי ושיקים אחרים שחולקו יצטרכו להיפרע, ועליכם לדאוג להפקיד כסף בחשבונכם כדי לא להיגרר לבעיות חמורות יותר מול הבנק או חלילה הוצאה לפעול.

בשורה התחתונה, אל תרשמו שיקים ללא כיסוי. חשוב לנהל את חשבון הבנק באופן אחראי כדי שלא להגיע למצבים בעייתיים שכאלה, שבסופו של דבר יצרו לכם בעיות עתידיות עם הבנק וכן עם גורמים אחרים. וככלל, יגרמו לכם לאי נוחות בהתנהלות הכלכלית היומיומית שלכם.

מאמרים נוספים

תפריט נגישות

Call Now Button