חשבון חברה מוגבל

מוסר ההתנהלות של חברות רבות במדינת ישראל מתבסס על התנהלות עסקית של צ'קים דחויים. וזאת משום העובדה שצ'קים דחויים מאפשרים לחברות לשלם תוך כדי דחיית התשלום לחודש, ואף לחודשיים ממועד התשלום המקורי. כל זה גורם לכך, שלחברה יש בחוץ כמות נכבדה של צ'קים בהמתנה, אצל הבנקים, הספקים או הלקוחות שלה. ואיפה פה הבעייתיות? היא מתחילה כשאמורים לקבל תשלומים ניכרים מלקוחות, ואלה לא מגיעים בזמן. החברות "חילקו" צ'קים מתוך הסתמכות על תקבולים עתידיים של הלקוחות שלהם, מה שמונע בעדם מלעמוד בהתחייבויות שלהם. ואז נוצר מצב של החזרת צ'קים, ובאופן ישיר חשבון חברה מוגבל הינו המצב שבלתי נמנע.   

מה המשמעות של חשבון מוגבל של חברה ?

ונפתח את דברינו עם השאלה –  "מה המשמעות של "חשבון מוגבל של חברה"?, ועל כך נכביר בתשובתנו. הגבלה של חשבון בנק של חברה עשויה להיות ברת השפעה קשה ביותר על המשך התנהלות החברה באופן כללי, ועל המשך ההתנהלות שלה באופן ספציפי. חברה אשר הגבילו את חשבון הבנק שלה משמעות הדברים, כי בעלי החברה, שהם בעלי החשבון בנק שהוגבל, אינם עשויים לעשות כל שימוש בצ'קים בחשבון שהוגבל. מה שאומר שהשמיים פשוט נפלו, פשוטו כמשמעו. החברה לא תוכל להמשיך את ההתנהלות השוטפת שלה אל מול לקוחות, ספקים או רשויות בכל אמצעי התשלום השכיחים ביותר, כמו למשל – אפליקציה להעברת כספים, העברה בנקאית, או לחלופין השימוש בכרטיסי אשראי. חברה שהגבילו את חשבון הבנק שלה, אשמה בכך שנתנה כעשרה צ'קים שלא היה להם כיסוי, או בשל חוב לכל מיני גופים, לרבות כונס הנכסים, או בשל חובות פתוחים בתיקי ההוצאה לפועל. כאשר הסיבה הראשית למצב של הסבת חשבון עסקי לכדי חשבון מוגבל הוא חזרתם של עשרה צקים, בשל כך שבחשבון הבנק של החברה המדוברת לא היה די בכיסוי פירעון הצ'קים, כי אז הבנק הגביל את חשבון החברה בצורה אוטומטית, על פי החוק במדינת ישראל.

במה באים לידי ביטוי ההשלכות של חשבון מוגבל חברה בע"מ?

והרי לפניכם שאלה פשוט מצוינת – "במה באים לידי ביטוי ההשלכות של חשבון מוגבל חברה בע"מ"?, ועל שאלה זאת נדון כעת. ההשלכות של חשבון מוגבל, של כל חברה, לרבות של חברה בע"מ, מתבטאות בכך שיש לצמצם את האשראי שהועמד לטובתה עד היום, עד לנקודה בה החשבון העסקי של החברה הפך למוגבל. כאשר עסקינן אודות אשראי לטווח הקצר, שהוענק באמצעות סניף הבנק הקודם, ועזר לבית העסק לכסות על בעיות באופן נקודתי בלבד, הבנק של חברה כזאת או אחרת יהיה בעל נטייה להימנע מלאפשר לאותה חברה לקבל אשראי זה לטובת ההתנהלות בחשבון הבנק שלה. השמועה של ההגבלות האלו בוודאי תתפרס כמו אש בשדה קוצים, ועד מהרה לקוחות, כמו גם ספקי החברה יהיו מודעים למצב הקשה שאליו נכנסה החברה, מצב של הגבלה בחשבון של החברה, וחיש מהר הם יטו לצמצם את החשיפה שלהם בפני אותה חברה, למרות שאין הם בכלל מודעים לנסיבות שגרמו לבנק להגביל את החשבון של החברה, או לחלופין לעיכוב של ההגבלה שלה, ועצם פעולת היידוע של הגבלת חשבון החברה בכל חברות נותנות האשראי בבי די איי שלילי, מחמת אי כיבוד צ'קים, שם את הלקוחות ואת הספקים של החברה במקום של חששות ושל חוסר וודאות לגבי המשך פעילותה העסקי התקין של החברה שחשבונה הוגבל. כשהצרות מגיעות, הן מגיעות לרוב בשלשות. שפע של עוד בנקים, שמיודעים על מצבה ביש המזל בסירוב לקבל את הצ'קים שהיא נתנה, מצביא לצמצום החשיפה שלהם לאותה החברה הנדונה, צמצמום מקורות האשראי שלה, ושלילת כל נתיב פתוח של אשראי לחברה. המצב של חשבון עסקי מוגבל נותן את אותותיו, ומגיע עם השלכות הרות גורל. מן ההיבט הראשון כל השוק שבו פועלת החברה, לרבות הבנקים, הלקוחות והספקים מצמצמים בשנייה את היקף פעילותם, תוך כדי המעטה של האשראי מצמדם; ובהיבט השני, חשבון של חברה, אשר נתון להגבלה, במצבים רבים, שלא מסיבת מחדל של החברה, וחרף טענות מאוד מוצדקות שחייבים לבטל את ההגבלה בחשבון הבנק העסקי.

האם בעל חברה שהגבילו את חשבונו, יכול ורשאי לפתוח חברה בע"מ?

וזאת שאלה ראויה לציון – "האם בעל חברה, שהגבילו את החשבון שלו, יכול ורשאי לפתוח חברה בע"מ?", אכן שאלה מצוינת. כאשר בוודאי מעניין אתכם גם לדעת אם בעל החברה יכול לפתוח לחברה חשבון בנק ולעבוד עם פנקס צ'קים באופן חופשי. על פי החוק במדינת ישראל, לא קיימת כל הגבלה על מי שחשבונו הוגבל לפתוח חברה רגילה, כל שכן לפתוח חברה בע"מ. בתור בעלי המניות של חברה בע"מ, שהוא מוגדר בתור חשבון מוגבל בעצמו, אין כל ספק שהוא צריך לצפות להגבלה כזאת או אחרת של הבנק שלו, לפחות בכל מה שמתכתב עם עשיית שימוש בצ'קים. אפשרי שמי שרוצה לפתוח חברה בע"מ ימנה את בת הזוג שלו או כל אחד אחר בכובע של מורשה חתימה. רגע לפני שאתם רצים לפתוח חברה בע"מ, כדאי שתיוועצו עם פקיד הבנק שלכם.

מה המשמעות בדיוק של חשבון עסקי מוגבל?

באשר לשאלה שחותמת את המאמר הזה – "מה המשמעות בדיוק של חשבון עסקי מוגבל"?, נשמח לתרום להרחבת ההשכלה שלכן. ובכן, הגבלה של חשבון עסקי משמע שאי אפשר להשתמש בצ'קים בחשבון העסקי שהוגבל, לרבות מניעת כל הוצאת פנקס צ'קים חדש, ואין בנק שיאפשר לכם, בתור בעלי עסק מוגבלים, לפתוח חשבון בנק חדש ולעשות שימוש אינטגרלי בצ'קים. עובדה זאת, כשלעצמה, תמנע בעדכם מלשתף פעולה עסקית עם רשויות, ספקים וכל נותן שירות, באשר הוא, כאשר מהלך העבודה עמם מחייב את השימוש עם צ'קים. לא רק שכל מי שצוין לעיל יתבשר על ידכם כי "נגמר העידן הטוב של הצ'קים", כי גם כל הנורות האדומות שלהם יידלקו, והם יחשדו בכוונות שלכם. סביר להניח, כי כל אותם גורמים, אשר צוינו לעיל, יבקשו מכם לספק להם ביטחונות, על מנת, למשל, להמשיך לספק לכם סחורה באופן שוטף, ובמקרה הקיצוני יותר – הם יסרבו להמשיך לשתף אתכם פעולה עסקית, כל עוד חשבון העסק שלכם נמצא תחת הגבלה.

מאמרים נוספים

תפריט נגישות

Call Now Button