חשבון מוגבל

האם חשבון מוגבל נחשב עדיין לחשבון פעיל? מהן זכויותיו של בעל חשבון מוגבל והאם ניתן לטעון כי הגבלה שהוטלה איננה תקינה? נסביר כל מה שחשוב לדעת ומה לעשות כדי למנוע הגבלה וכדי להגיש התנגדות להגבלה שהוטלה על החשבון.

מהו חשבון מוגבל ?

חשבון מוגבל הינו חשבון בנק אשר בעל החשבון איננו יכול להשתמש בשיקים למשך תקופה נקובה. בשפה מקצועית, מוגדר חשבון כזה גם כחשבון שאי אפשר למשוך ממנו שיקים. אם בעל החשבון הנ"ל ישלם בשיק, הרי שהוא יחזור מסיבת "חשבון מוגבל". נציין כי במצבים הנקובים בחוק, עלול חשבון מוגבל להיות מוגדר גם כ"מוגבל מיוחד". על פי רוב, מדובר בחשבון של לקוח שהוגבל בפעם השנייה, זמן לא רב לאחר סיום הגבלה קודמת. אפשרות נוספת – לקוח יהיה מוגבל בהגבלה מיוחדת אם שניים מחשבונותיו השונים הוגבלו.

מתי הופך חשבון רגיל לחשבון מוגבל ?

הגבלה על חשבון תחול באם נוצר מצב שבו בתוך פרק זמן נקוב לא כיבד הבנק שיקים המשוכים על החשבון. פרק הזמן המוגדר הינו בן שנה קלנדרית אחת. כלומר, לקוח או לקוחה אשר שילמו מחשבונם בשיקים, כאשר 10 שיקים חזרו מסיבת אכ"מ (אין כיסוי מספיק), חשבונם יוגדר כמוגבל. ישנו סייג בנושא זה – אם חזרו שיקים מסיבת חוסר כיסוי בתוך פרק זמן קצר (כ-15 יום) הרי שהחשבון לא יוגבל. הרקע לדברים הוא שהחזרה של שיקים רבים בתוך פרק זמן קצר לא בהכרח מעיד על התנהלות פיננסית בלתי שקולה.

מאין שאוב הנוהל של חשבון מוגבל ?

חשבון מוגבל הינו חשבון שנמשכו ממנו מספר שיקים שהוחזרו מסיבת חוסר כיסוי. כלומר, בעל חשבון בנק ששילם בשיקים ("מושך השיק") לא הותיר בחשבון יתרה מספקת לצורך כיבוד השיק. הגבלה המוטלת על חשבון בנק, כלומר הפיכת חשבון למוגבל, איננה החלטה שרירותית של בנק כזה או סניף בנק אחר. הנוהל העוסק בכל זאת מוגדר בחוק – חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א (1981). יודגש כי הניסיון מלמד כי גם אם תכלית החוק ראויה, הביצוע איננו חף מטעויות. למשל, אם בנק מחזיר שיק מסיבת אכ"מ (חוסר כיסוי) למרות שטופס השיק בוטל בשל אובדן פנקס, אין זה תקין. לא ייספר השיק במניין השיקים החוזרים.

אילו סנקציות חלות על חשבון מוגבל ?

הסנקציה המרכזית שמוטלת על חשבון מוגבל הינו מניעת היכולת לפעול בשיקים בחשבון. כלומר, לא ניתן לשלם בשיק המשוך על חשבון כזה. יתרה מכך, הבנק יסרב להנפיק שיקים חדשים בחשבון, כל עוד ההגבלה בתוקף. כמו כן, אדם בעל חשבון מוגבל לא יוכל לפתוח חשבון שיקים חדש. יש לציין כי אין מניעה לפעול בשיקים בחשבון קיים. ניתן לפתוח חשבון אחר אך ללא שיקים. החוק לא מגדיר סנקציות נוספות, אולם קיים שיקול דעת לבנק לגבי פעילות נוספת בחשבון. למשל, בנק יכול שלא לאשר כרטיס אשראי או שיעמיד קשיים בקבלת אשראי, אישי או עסקי. ומדוע נהוגות סנקציות על חשבון מוגבל? מכיוון שנוצר צורך להיאבק בתופעה של פיזור שיקים ללא כיסוי. פגיעה במוסר התשלומים במשק ונזק למגזר העסקי ולציבור בכלל.

איך להימנע מחשבון מוגבל והאם ניתן להיאבק בהגבלה שלא כדין ?

על מנת להימנע מהטלת מגבלות על החשבון, יש לנהוג בשיקול לדעת במתן שיקים. בכל מקרה שבו יש ספק לגבי כיבוד שיק, מומלץ מראש להסדיר את הנושא, להפקיד יתרה מספקת בחשבון.

במידה והוטלה הגבלה שלא כדין, אם נמצאה טעות בשיקול דעת של הבנק או טעות פיננסית, פנו לייעוץ משפטי. עורך דין בעל ניסיון רב בדיני הבנקאות מציע לפנות מיד כשגיליתם שהחשבון הוגבל. פנו כעת וניתן להסיר את ההגבלה בתוך 12 עד 24 שעות מהגשת התיק.   

 

 

מאמרים נוספים

תפריט נגישות

Call Now Button