חשבונות מוגבלים

מהם חשבונות מוגבלים. מדוע ובאחריות מי ובאילו סמכויות ניתן להגביל חשבונות בנק בישראל. כמה חשבונות מוגבלים קיימים כיום בארץ. נסביר כל מה שחשוב לדעת ומה עושים כדי להסיר את ההגבלה במהירות.

הזכות לפעול בחופשיות בחשבון

ניהול חשבון בנק, היכולת למשוך שיקים, לקבל אשראי והלוואות, לשלם בהוראות קבע או בכרטיסי אשראי – כל אלה מהווים זכויות מאוד בסיסיות. פגיעה בזכויות הללו נגזרת בדרך כלל מחריגה מכללי ניהול חשבון תקינים או, כפי שמכנים בבנק ישראל, ניהול בנקאי תקין. ככלל, על מוסד בנקאי מוטלת החובה לאפשר פתיחת חשבון לכל מי שמעוניין בכך, אלא אם עומדים מנגד שיקולים כבדי משקל. וחשוב להדגיש כי חשבונות מוגבלים אינם חשבונות המועמדים לסגירה. אלה בעצם חשבונות שלא ניתן לפעול בהם בשיקים – לא ניתן למשוך מהם שיקים.

הרקע החוקי להטלת הגבלה על חשבונות בנק

הרקע החוקי להטלת הגבלה על חשבונות בנק (דהיינו, חשבונות מוגבלים) מבוסס במידה רבה על חוק שיקים ללא כיסוי (1981). לחוק זה, הצטרפו עם השנים כללים נוספים ומלבד בנק ישראל, יש גופים מעורבים נוספים. למשל, הגבלה על חשבונות יכולה לחו"ל בעקבות הליכי גביה בהוצאה לפועל או כחלק מההגבלות המוטלות על גברים שאינם משלמים מזונות כפי שהטיל בית המשפט.

מתי החזרת שיקים יוצרת חשבונות מוגבלים

מן הידועות הוא כי חשבונות מוגבלים הינם כאלה שבעלי החשבון, כולם או מקצתם, פיזרו שיקים שהוחזרו שלא מסיבה טכנית אלא מהותית. באם בתוך פרק זמן הנקוב על שנה, הוחזרו עשרה שיקים מסיבת אכ"מ (אין כיסוי מספיק, חסר כיסוי) או אז יוגבל החשבון. בטרם ההגבלה מחויב הבנק להודיע לבעלי החשבון. באם הוחזרו חמישה שיקים, על הבנק להודיע ללא דיחוי על כי החשבון נמצא בסכנה. המטרה – לאפשר לבעלי החשבון להיערך ולעשות הכל על מנת להימנע ממצב שבו החשבון יוגבל. באם בנק התרשל לאורך הדרך או באם נפלה טעות בתהליך הגבלת החשבון, ניתן להעלות טענות כנגד ההגבלה. באם עולה הצורך, ניתן אף להגיש בקשה לבית המשפט, על כי יגרעו שיקים מסוימים, מרשימת השיקים המסורבים.

כמה חשבונות מוגבלים קיימים במדינת ישראל

בישראל כמה מאות אלפי חשבונות מוגבלים. עם זאת, המספר הזה כולל מגוון רחב של הגבלות שונות. רק חלק מהחשבונות מוגבלים בשל החזרה של שיקים מפאת חוסר כיסוי. חלק מהחשבונות הינים מוגבלים חמורים, מה שמעיד על כך שבעל החשבון פועל בצורה מתמשכת ולא תקינה במשיכת שיקים. זו יכולה להיות תוצאה של הגבלה בו זמנית של כמה חשבונות או הגבלה חוזרת, באותו החשבון.

מהו ההבדל בין מוגבל רגיל לבין מוגבל חמור ואיך להסיר הגבלה

קיימים הבדלים מהותיים בין חשבונות מוגבלים רגילים לבין חשבונות המוגבלים באופן חמור. מי שחשבונו הוגבל באופן רגיל מנוע ממשיכת שיקים בחשבון זה בלבד. מי שמוגדר כ"מוגבל חמור" איננו יכול למשוך שיקים מאף חשבון שבו הוא פועל. אדם שהוגבל בהגבלה חמורה אף איננו יכול לשמש כמורשה חתימה או מיופה כוח בחשבון, מבלי שחשבון זה יוגבל.

מבחינה פיננסית, חשבונות מוגבלים מפריעים לניהול חשבון בעוד כמה רמות. למשל, אלה חשבונות שמפריעים על גיוס אשראי, הלוואות, משכנתאות. הבנק עשוי לסרב להנפיק כרטיס אשראי או יבטל כרטיסי אשראי קיימים. חשבון מוגבל מטיל מעין כתם פיננסי או עסקי, על בעל החשבון. ניתן לאתר חשבונות מוגבלים באתר בנק ישראל.

איך להתמודד עם הגבלה בחשבון? מה עושים אם הוטלה הגבלה שלא בצדק או שהבנק חורג מסמכותו? מיד כשהודיעו לכם שחשבונכם הוגבל, פנו לעורך דין המתמחה בדיני בנקאות. פעולה נמרצת, כבר כעת, בצירוף הנימוקים הנכונים בנסיבות המקרה יכולה להסיר את ההגבלה תוך 24 שעות מהגשת התיק.

לקוחות מוגבלים – איך נדע שאנחנו לקוחות מוגבלים?

לקוחות מוגבלים בבנק הם לקוחות שפעילותם בחשבון הבנק היא מוגבלת עקב בעיות שהיו בניהול החשבון. על לקוח מוגבל מוטלות הגבלות שונות, לדוגמה, הוא לא יכול להעביר כספים לחשבונות אחרים, להשתמש בשיקים או באשראי ועוד. בכתבה זו זה נסקור את הנושא של לקוחות מוגבלים בבנקים.

הכרזה על חשבון בנק כעל חשבון מוגבל נעשית על ידי בנק במידה והוא מקבל הוראה לבצע את הפעולה מרשות האכיפה והגבייה – ההוצאה לפועל, וזאת במסגרת הטלה של סנקציות על חייב, או במקרים בהם במשך 12 חודשים באותו חשבון בנק לפחות 10 שיקים שלא כובדו עקב בעיית כיסוי.

מה הן ההגבלות המוטלות על הלקוח ועל חשבון הבנק המשויך אליו? נענה על השאלות מתי מגבילים לקוח בבנק, מה הן המשמעויות של להיות לקוח מוגבל, מהו ההבדל בין לקוח מוגבל בבנק לבין לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות, וכיצד ניתן להסיר את ההגבלה על החשבון.

מתי בנק ישראל מגדיר חשבון של לקוח כחשבון בנק כמוגבל?

על פי חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א 1981, חשבון בנק יהפוך לחשבון מוגבל אחרי שבמהלך 12 חודשים סורבו 10בחשבון  שיקים או יותר, בטווח של 15 ימים לפחות.

מורשי חתימה ומיופי כוח אשר מוגדרים בחשבון יקבלו התראה  לאחר סירוב של 5 המחאות בחשבון. זאת בכדי שיוכלו לבלום ולמנוע את החמרת המצב והפיכת החשבון לחשבון מוגבל בבנק.

את ההודעה מקבלים תוך חמישה ימי עסקים מיום שסורב הצ'ק החמישי.

לאחר שסורב הצ'יק העשירי, ישלח הבנק בתוך חמישה ימי עסקים הודעה על הפעלת הגבלה על חשבון הבנק למורשי החתימה בחשבון הבנק, ולמי שמיופה הכוח המוגדרים בחשבון, וכן למפקח על הבנקים.

לקוח מוגבל – המשמעות 

אם קיים סיכון להטלת סנקציה על חשבון פרטי או על חשבון משותף עם בן או בת זוג, כדאי שאחד מבני הזוג יצא מהבעלות בחשבון הבעייתי ויפתח מראש בחשבון נפרד משלו.

במצב כזה, במקום ששני בני הזוג יהפכו למוגבלים בגלל החשבון בעייתי אחד משותף, יהיה מרווח נשימה נודות לחשבון השני ולכך שבן או בת הזוג  אינם בעלי החשבון המוגבל ועל כן לא יוכרזו בעצמם כלקוחות מוגבלים.

הסדרת חשבון מוגבל לא מסתכם רק בעניין הטכני. הכרחי לעשות בדק בית ולדאוג לכך שהבעיה תיפתר. אם הבנק יטיל סנקציה נוספת בטווח של שלוש שנים מהרגע שהוטלה ההגבלה הראשונה על חשבון הבנק שלכם, ייתכן ותהיו מוכרזים כלקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות. במצב שכזה, ההגבלות עליכם כלקוחות ועל החשבון יהיו חמורות בהרבה ויימשכו לשנתיים לפחות. כמו כן, הרבה יותר קשה לטפל בבקשה להסרת הגבלה חמורה ויש להימנע מכך בכל דרך. 
אווירה

לקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות

לקוחות מוגבלים חמורים הם לקוחות המנהלים (לבדם או עם שותפים נוספים) יותר מחשבון בנק אחד שמוגדר כ-מוגבל, או שעל חשבון הבנק שהם מנהלים  הוטלה הגבלה בפעם השנייה או יותר מפעם, במהלך תקופה של שלוש שנים מיום משהסתיימה התקופה הקודמת בה הייתה תקפה ההגבלה על החשבון.

לקוח מוגבל חמור יישאר בסטטוס זה למשך שנתיים. במהלך שנתיים אלה, יחולו על הלקוח כל ההגבלות הרגילות שחלות גם על לקוח מוגבל רגיל, אך במקרה וההגבלה היא תחת נסיבות מחמירות, במידה והלקוח מנהל חשבונות נוספים, הוא יוגבל בכל החשבונות המשויכים אליו ולא רק בחשבון הספציפי, בו לא כובדו השיקים. ההגבלות יחולו גם גם על חשבונות בהם הוא שותף עם אנשים אחרים או בחשבונות בהם הוא מיופה כוח.

במידה ולקוח מוגבל חמור מנהל חשבון בנק שהוא לא מוגדר כמוגבל יחד עם עוד מנהלים – מנהלים אלה יהפכו גם הם למוגבלים בחשבון המשותף, אך בניגוד אליו, שאר השותפים בחשבון יוכלו לפתוח חשבונות רגילים נוספים ללא הגבלות. נוסף על כך, השותפים יוכלו לערוך שינויים בהרכב מנהלי החשבון ולהוציא את הלקוח המוגבל החמור מבעלותו החלקית בחשבון, וזאת להשתחרר מההגבלה הכבדה למשך שנתיים.

בסעיף 3ג לחוק שיקים ללא כיסוי מופיעה הגדרה ברורה מאוד למצבים בהם ניתן להטיל על לקוח הגבלה בנסיבות חריגות, ולהגדירו אותו כלקוח מוגבל בבנק הספציפי, ובבנק ישראל.

הסעיף האמור קובע כי לקוח מוגבל תחת נסיבות מחמירות הנו לקוח אשר חשבונו הפך לחשבון מוגבל, ובמהלך תקופת ההגבלה חשבון נוסף שלו גם הפך לחשבון מוגבל. אפשרות נוספת להכרזה על לקוח כלקוח מוגבל בנסיבות מחמירות,  היא במידה והוא הוכרז כבר בעבר כלקוח מוגבל בעבר ועתה, הופך ללקוח מוגבל פעם נוספת במהלך פרק זמן של שלוש שנים ממועד סיום/ביטול ההגבלה הראשונה שחלה עליו, וזאת כאשר מדובר באותו חשבון שהיה מוגבל או כל חשבון אחר תחת שמו. המשמעות הבעייתית ביותר של הגבלה בנסיבות מחמירות, היא שכל חשבונות הבנק אליהם משויכים שיקים, שנמצאים תחת שמו של הלקוח המוגבל, יוגבלו כולם. דבר נוסף הוא שיוגבלו גם חשבונות בהם הלקוח שותף עם אנשים אחרים, וחשבונות בהם הוא מוגדר כמיופה כוח.

ערעור על הגבלה שהוטלה לא כחוק

אם הוטלה הגבלה על חשבון הבנק שלכם, כל מה שיש לכם לעשות בעניין זה לפנות לבנק בבקשה להסיר את ההגבלה או למנוע את הטלתה מלכתחילה. ותצטרכו להיות מאוד משכנעים ולהציג טיעונים מתאימים לבקשתכם.

הבנק שהחיל את ההגבלה על חשבון הבנק יכול גם לבטל אותה, אך אם הבנק יחליט לא להתחשב בבקשה שלכם ולא לבטל את ההגבלה על החשבון, לא תהיה ברירה אלא לחכות לסיום תקופת ההגבלה. על פי החוק, בנק ישראל, או כל הבנקים האחרים, לא יכולים להועיל או להתערב בהחלטה על הגבלת חשבון.

אף על פי כן, לפעמים נמצאת עילה לערעור על אחד מההמחאות שסורבו או באופן כללי על הטלת ההגבלה על החשבון, ומומלץ לפנות לסיוע מקצועי של משרד עורכי דין המנוסה בתחום, כדי לנסות לפתור את הבעיה. חשוב להיעזר בעורך דין המתחמה בטיפול בחייבים, המכיר את המערכת הבנקאית כך שידע כיצד לנהל משא ומתן מול הגורמים הרלוונטיים, ובאיזה אופן יהיה אפשרי ונכון לטפל בבעיה מול הבנק כדי לפתור אותה במהירות האפשרית.

 

 חשבונות מוגבלים

מאמרים נוספים

תפריט נגישות

Call Now Button