כיצד מסירים הגבלה במספר חשבונות בנק

  • לא אחת, נקלעים לקוחות רבים למצב שבו הוגבלו שני חשבונות בנק שלהם או יותר במקביל.
    בהתאם לדין, לבעל חשבון שהוגבל ישנם 20 ימים להגשת ערעור לבית המשפט המוסמך בגין כל הגבלה. גם אם נקלעתם למצב שבו מס' חשבונות בנק שלכם הוגבלו, אין הדבר מונע מכם לפנות לבית המשפט ולבקש גריעת שיקים בכלל החשבונות. זאת ניתן לעשות באחת משתי דרכים – 1) ככל ומדובר במס' חשבונות אשר מתנהלים באותו בנק ואותו הסניף, ניתן להגיש ערעור אחד הכולל את כלל החשבונות ואלו ידונו בדיון. 2) ככל ומדובר במס' חשבונות המתנהלים באותו בנק ובסניפים שונים, המצוים בערים שונות, ולחילופין מס' חשבונות בבנקים שונים, אין מנוס אלא להגיש ערעור להסרת ההגבלה לכל שיק ושיק, ובמקרה כזה כל ערעור ידון לגופו בנפרד.
    במסגרת הערעור על בעל החשבון החשבון לפרט את הסיבות בגינן יש לגרוע את השיקים אשר לא כובדו בחשבון, כולם או חלקם. העילות בגינן ניתן לגרוע שיקים מפורטות בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981 (להלן:"החוק"), ומשכך חשוב מאוד להיוועץ עם עורך-דין המתמחה בתחום זה על מנת שזה יבחן את נסיבות החזרת השיקים וידע לשייך את גריעת השיקים בהתאם לעילות הקבועות בחוק ופסיקה.
    לאחר הגשת הערעור, מתקיים דיון בפני בית המשפט אליו הוגש הערעור, זה דן בטענות הצדדים והסוגיות המשפטיות העולות מהמקרה ומכריע האם יש לגרוע שיקים מהחשבון או לא. לאור חשיבות הדברים והמשמעות של השארת ההגבלה על כנה, אנו ממליצים לפנות לעורך דין המתמחה בתחום שייצג אתכם משלב הגשת הערעור ועד לדיון עצמו, שכן הבנק מיוצגים על ידי משרדי עורכי דין גדולים וכעניין שבשגרה מסרבים הם להסרת ההגבלה וללא ייצוג משפטי יחסי הכוחות בין הצדדים אינם שווים בלשון המעטה וסיכויי ההליך נמוכים מאוד.

מאמרים נוספים

תפריט נגישות

Call Now Button