מוגבל באמצעים פתיחת חשבון בנק

יש דברים שאינם נחשבים למותרות כיום, כמו למשל – לנהל חשבון בנק. מדובר אודות שירות מאוד אלמנטרי, שאמור לשרת אתכם לשם התנהלות כללית באופן שוטף, שירות בנקאי שבו תוכלו, אימתי שרק תרצו למשוך כסף מהחשבון בנק שלכם, להעביר אליו את השכר החודשי, להפקיד בו כספים, לבצע הוראות קבע מהחשבון, וכיוצא בכך. באופן כללי, הבנקים מנסים כיום, בכל אמצעי שיש, לגייס לשורותיהם כמה שיותר לקוחות. למרות זאת, הם רשאים, מסיבות כאלו ואחרות, לסרב לאשר לכם להצטרף למנעד הרב של הלקוחות שלהם. זה תרחיש מאוד בעייתי, אשר עשוי לגרום לרבבות בני אדם במדינת ישראל להישאר בלי ההיתכנות של ביצוע פעולות בנק בסיסיות גרידא. במידה ואתם מוגבל באמצעים פתיחת חשבון בנק עשויה להיתקל בהתנגדות מצד הבנק שתפנו אליו. מדובר על התנהגות של המוסדות הבנקאיים במדינת ישראל, מתוך הרצון להכשיל את מי שנדון כחייב בהוצאה לפועל, לפני פתיחת חשבון בבנק. זה הוא בפירוש בניגוד לחוק, אין בכך כל הגיון, ומעשה זה שולל את הזכויות הבסיסיות שלכם.

 

ומה אומר על זה החוק, על חייב מוגבל באמצעים חשבון בנק?

והשאלה הראשונה שלנו באה כרעם ביום בהיר – "ומה אומר על זה החוק, על חייב מוגבל באמצעים חשבון בנק?", ועל שאלה זאת נשמח להשיב. בשנת 1981, נחקק חוק במדינת ישראל. חוק שמסדיר את כל ההיבט של פתיחת חשבון בנק, פרק ב' – לעניין חוק העוסק בחובות, אשר מוטלות על תאגיד בנקאי במתן של שירותים בנקאיים וקובע שורה של סוגי שירותים, בהם חל על הבנק איסור לסרב באופן בלתי סביר למתן שירותים אלה. הצלחנו קצת להרגיע אתכם, בעיקר את מי שחשבונו הוגבל? הבה ונמשיך. לשון החוק כוללת שפע של שירותים, כמו למשל החובה לאפשר לכל לקוח, באשר הוא ונסיבותיו, לפתוח ולנהל חשבון בנק עובר ושב במטבע ישראלי. משמע – שכל בנק כיום מחויב לאפשר לכם לפתוח אצלו חשבון בנק, באם זה הרצון שלכם. באפשרותכם אף חייב מוגבל באמצעים פתיחת חשבון בנק בהתקיים תנאים ספציפיים, על פי החוק, לרבות – במידה וחשבון הבנק שלכם במצב תקין וביתרה של זכות, ובאם אתם מקיימים את כל תנאי ההסכם הראשוני, שעליו חתמתם בעת פתיחת חשבון הבנק שלכם. ההסתייגות היחידה מדברינו באה לידי ביטוי בכך שבוודאי, מכורח היותכם מוגבלים באמצעים, הבנק אינו מחויב לאפשר לכם כל מסגרת של אשראי.

האם ניתן לבצע פתיחה של חשבון בנק מוגבל באמצעים?

וזאת יופי של שאלה – "האם ניתן לבצע פתיחה של חשבון בנק מוגבל באמצעים?", אשר תזכה במהרה לתגובה מאתנו. בהחלט לקוח מוגבל באמצעים יכול לפתוח חשבון בנק, וזאת על פי ההוראה של חוק הבנקאות, אשר נכנסה לתוקף בשנת 1981. וזה לשון ההוראה – כל בנק, באשר הוא, ברחבי מדינת ישראל, מוכרח לאפשר מוגבל באמצעים פתיחת חשבון בנק ביתרה של זכות בשקלים, ולא משנה איזו מגבלה הוא נושא עליו, למעט מצבים חריגים. במידה ואתם עדיין מוגבלים בחשבון הבנק, פתיחת חשבון בנק חדש אינה תאפשר לכם לעשות שימוש בצ'קים, אבל על פי הוראת המפקח על הבנקים, כל בנק מחויב לספק לכם כמה שירותים בנקאיים הכרחיים, כדוגמת אלו שלעיל –

  • הבנק מחויב לאפשר לכם לבצע פעולות, מתוך התחשבות בפרופיל המאפיינים והסיכון שלכם, לרבות לאפשר לכם גישה לכל ערוצי הבנקאות.
  • הבנק מחויב לאפשר לכם, אף במידה ואתם מוגבלים באמצעים בחשבון הבנק, שימוש באמצעי תשלום בסיסיים, כמו למשל – לאפשר לכם ליישם הוראות קבע, לספק לכם כרטיס בנקומט, לשם משיכה של כסף במזומן, או כרטיס חיוב מידי דביט, שמאפשר לבצע תשלומים באמצעות חיובים בהתאם להרשאה, וכולי.

מה התנאים המגבילים של פתיחת חשבון בנק לחייב מוגבל באמצעים?

אנו שמחים נוכח השאלה הזאת – "מה הם התנאים המגבילים של פתיחת חשבון בנק לחייב מוגבל באמצעים"?, ועליה נשמח לענות. בשנת 2014,  ממש לפני שבע שנים, הוצאה הוראה באמצעות בנק ישראל, אשר כונתה "פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו". ההוראה פשוטה למדי להבנה. והיא מבהירה בזאת, כי לכל תאגיד בנקאי, שניהול חשבון העובד ושב מהווה אלמנט הכרחי וחיוני, ומעוניין לפתוח חשבון בנק, כי אז יש להרשות לכל מי שחפץ בניהול חשבון בנק. ברם, טענו הבנקים השונים, כי ברור מאליו שזה מחובתם לנהל חשבון בנק, אך יש התניה לכך, ובלבד שהסירוב לאפשר ניהול בנק לא סביר. אכן, דברים כדורבנות, אבל בנק ישראל הבהיר לכל הבנקים בארץ, כי הכול תלוי במידה והלקוח עומד איתן בכל תנאי ההסכם עמו. בנוסף לכך, בנק ישראל הבהיר את כוונתו לכל תאגיד בנקאי, כי בהקשר לשאלה של פתיחת חשבון בנק מוגבל, או מי שמוגבל חמור, או שהיה בעבר בעל חשבון מוגבל, או שמא הלקוח בתהליך של פשיטת רגל כיום או פעם, או כל הליך משפטי בחשבונו, רשאי ויכול לפתוח חשבון בנק בכל בנק שבו הוא מעוניין. אף במידה ואתם בעלי חוב בבנק כזה או אחר, ופתחו כנגדכם בהליכים של תביעה משפטית או בהליכים של הוצאה לפועל, או שפשוט הנכם בעלי חוב, אין כל מניע למנוע מכם לפתוח חשבון בנק חדש, חוץ מלפתוח חשבון בנק שלו אתם עדיין חבים בכסף. לבנק שלו אתם חייבים עדיין כסף, הוא מורשה שלא לאשר לכם לפתוח עוד חשבון בנק, וזאת משום שלא עמדתם בהתחייבות מולו כבר פעם, וזאת הסיבה שכל חוב או הפרת ההסכם בינכם נחשבים כסיבה מספיק סבירה למאן לאפשר לכם לפתוח חשבון בנק.

מאמרים נוספים

תפריט נגישות

Call Now Button