שיקים חוזרים

שיקים חוזרים

מה המשמעות של שיקים חוזרים? האם לכל שיק שחוזר יש אותה המשמעות מבחינה נותן או מקבל השיק? נסביר על הקשר בין שיקים חוזרים והגבלה בפעילות הבנקאית וכן מה צריך לעשות גם קיבלתם הודעה שחשבונכם הוגבל.

מה אומר החוק לגבי שיקים חוזרים

על מנת להבין את המשמעות של שיקים חוזרים, ראוי להסביר כי כל שיק שנערך באופן תקין משמעותו היא כמעין הסכם. החוזה הזה הינו התחייבות לתשלום, מרגע שמגיע מועד פירעון השיק. ההסכם ערוך וחתום, הינו בין מוסר השיק (בעל השיק) לבין מקבל השיק (מי שמהשיק מוסב לטובתו). בתווך, נמצא הבנק, שנקרא הבנק המושך. זהו הבנק של מי שחתום על השיק, שאמור לשלם לחשבונו של המוטב את סכום השיק.

הבעיה מתחילה אם וכאשר מגיע מועד פירעון השיק ובחשבון אין יתרה מספקת לתשלום. או אז, השיק יוחזר מסיבה כל חוסר כיסוי (אכ"מ – אין כיסוי מספיק). על פי חוק שיקים ללא כיסוי, אין לפזר שיקים ללא כיסוי. הדבר מהווה סוג של הפרת הסכם שכן דין תשלום בשיק זהה לדין תשלום במזומן. אם יועלו טענות בדבר אי קיום התחייבות מקבל השיק (למשל סחורה שלא סופקה לקונה), הרי שהיא ראויה לדיון או לטיפול במקביל.

מתי החזרה של שיקים מתחילה להיות בעיה

החוק והבנקים השונים בהחלט מכירים בכך שכולנו בני אדם. כלומר, פה ושם, שיק עלול לחזור מסיבת חוסר כיסוי גם ללא שום כוונת זדון או ללא בעיה מיוחדת. זה לא מעיד על התחמקות מתשלום או על קושי כלכלי. הבעיה מתחילה להיות משמעותית כאשר בתוך פרק זמן מסוים, הוחזרו כבר 5 שיקים. אם בתוך פחות משנה הוחזרו 5 שיקים, מחויב הבנק להתריע ללקוח. ההתרעה הזו ניתנת בכתב. נועדה לאפשר ללקוח להבין את חומרת המצב ולהימנע מהחזרת שיקים נוספים. אם חזרו 10 שיקים בתוך שנה אחת, הבנק יטיל על החשבון הגבלה. כלומר, החשבון יירשם כ"חשבון מוגבל". הודעה על כך תגיע גם לבנק ישראל. המשמעות הנוספת – כל מי שיכנס לאתר בנק ישראל יוכל למצוא מידע על כך שהחשבון שממנו נמשך השיק הינו מוגבל.

אילו עוד השלכות יש על שיקים חוזרים

עורך דין המומחה לדיני הבנקאות מסביר כי על חשבון מוגבל מוטלות שורה של הגבלות. למשל, לא ניתן להוציא שיקים (למשוך שיקים) מרגע שמתחילה ההגבלה ועד לסיומה. הבנק עלול גם לבטל כרטיס אשראי או למנוע קבלת הלוואת. אבל, יודגש דבר נוסף – למעשה אפילו החזרה של שיקים בודדים עלולה לשאת השלכות לא פשוטות. כלומר, אפילו אם לא קיים חשבון מוגבל, יש בכך סימן שעלול להוריד את דירוג האשראי של הלקוח. דוגמאות:

  • לפני שמקבלים משכנתא בבנק, הבנק מבקש תדפיס של תנועות עובר ושב. אם ישנם שיקים חוזרים, אפילו אם החשבון איננו מוגבל, הבנק עלול שלא לאשר הלוואה או משכנתא אפילו בסכומים נמוכים יחסית.
  • לשכות אשראי מחזיקות מידע פיננסי נרחב אודות אנשים או חברות בארץ (זאת, על פי חוק). בין המידע הקיים למשל, פרטים לגבי חשבונות מוגבלים, החזרות שיקים, הלוואות בפיגור, תשלומים שלא שולמו במועדם, תיק בהוצאה לפועל ועוד. כלומר, דירוג אשראי נמוך אפילו על סמך שיקים בודדים שחזרו, עלול להקשות על קבלת אשראי או אפילו על שכירת נכס.
  • חברות עשויות לבדוק את מצבו הפיננסי של מועמד לתפקיד בכיר או שותפים עסקיים אפשריים. סימנים לא רצויים, כדוגמת שיקים חוזרים עלולים להביא לקשיים בשיתופי פעולה מסוג זה או אחרים.

חשבון הוגבל – מה עושים כעת?

מתמודדים עם תקלות בהחזרות של שיקים או הגבלה בחשבון? פנו מוקדם ככל האפשר לייעוץ לעורך דין ומומחה לדיני בנקאות. פניה בסמוך למועד ההגבלה מאפשרת להסיר את ההגבלה בתוך 12 עד 24 שעות מרגע שהוגש התיק, בהסתמך על נימוקים ראויים.

 

מאמרים נוספים

תפריט נגישות

Call Now Button